Skjånesbruket AS – F 226

Ferskfisk  •  Tørrfisk  •  Kongekrabbe  •  Villaks  •  Rognkjeksrogn  •  Rest- og biprodukter  •  Bil- og hurtigbåtekspedisjon

bildee

Kvalitet er et nøkkelord, uansett redskapstype, og god kvalitet skal være et kjennetegn på våre produkter.

Skjånes ligger på vestsida av Tanafjorden i Gamvik kommune. Stedet har svært gode havneforhold og ligger godt skjermet for de fleste vindretninger. Produksjonsanlegget består av en betongelementbygning på ca. 1 000 kvadratmeter, oppført i 1980. Siden er det foretatt flere oppgraderinger i forhold til gjeldende hygienekrav slik at anlegget holder meget høy standard.

Ved siden av hovedanlegget eier vi et moderne serviceanlegg med 4 egnebuer i underetasjen og beboelsesrom/sanitære anlegg i overetasjen (1995). I 2008 bygde vi et nytt isolert stålbygg på 375 kvadratmeter beregnet til lager for tørrfisk og emballasje. Foran anlegget har vi solide og godt fendrede trekaier på til sammen 85 meter. I tillegg til egne kaier har Gamvik Nordkyn Havn flytebryggeanlegg for lokale båter og fremmedbåter. En utvidelse av flytebryggeanlegget er under planlegging.

Fiskebruket har god mottakskapasitet og vi mottar fisk fra alle redskapstyper. Rask levering, konkurransedyktige priser og god service er en målsetting.
Kvalitet er et nøkkelord, uansett redskapstype, og god kvalitet skal være et kjennetegn på våre produkter.
Vi er 3 fast ansatte ved bedriften til daglig, men i sesongene er vi opp til 10 – 12 ansatte.
Det er kort avstand til rike fiskefelter i og utenfor Tanafjorden.

Hovedaktiviteten de siste årene har vært kjøp og salg av ferskfisk til eksportmarkedet. Andre aktiviteter er tørrfiskproduksjon, kongekrabbe og villaks. Totalt årlig kvantum ligger rundt 1200 tonn fisk og kongekrabbe.

Vi er også ekspeditør for Boreals hurtigbåtrute i Tanafjorden –  rute 360 Langfjordexpressen.

Etableringsår:

1990

Antall ansatte:

6-12

Eksportmarked:

  • Ferskfisk – Danmark, Nederland, Storbritannia m.fl.
  • Tørrfisk – Italia, Nigeria, Kroatia, USA m.fl.
  • Kongekrabbe – Japan, Sør-Korea, Norge, Europa
  • Villaks – Norge

Daglig leder:

Sture Olsen

Telefon:

784 96 801 / 911 60 801

E-post:

firmapost@skjaanesbruket.no

Styreformann:

Odd Næss

Telefon:

924 16 055