Produkter

Skjånesbruket AS driver mottak og foredling/salg av ferskfisk, kongekrabbe, rognkjeksrogn og villaks. Totalt årlig kvantum ligger rundt 1200 tonn fisk og kongekrabbe.

Ferskfisk: fulliset og blankiset (torsk, hyse, sei, brosme, steinbit, uer, kveite m.m)

Tørrfisk: torsk, brosme, hyse, sei og torskehoder

Torskerogn: fersk iset, fryst i blokk eller sukkersaltet

Villaks: fryst eller fersk iset

Kongekrabbe: råfryste sections/legs, kokte sections/legs eller levendepakket for flytransport. Kongekrabben (Paralithodes camtschaticus) selges i hovedsak under merkevaren Varanger.

Se også redkingcrab.com

Servicetilbud

Vi har til utleie 4 tidsmessige egnebuer m/fryselager.
Det er bomuligheter i 2. etasje med garderober / dusjanlegg, vaskerom og TV-stue.

bilde_06